< Anasayfa
 
  Toplumsal ve Ekonomik Yaşam
   
Çocukluk ve Oyun
Okul Hayatı
İş ve Meslekler
Kadın-Erkek İlişkileri
Doğum ve Ölüm
Aile, Akrabalık, Komşuluk
Toplumsal Ritüeller

Ege kıyılarındaki kentler ilkçağlarda hem uygarlık hem de ticaret açısından dünyanın en önemli merkezleri arasında yer almaktaydı. Bu kentlerin en gözde ürünleri bal, çeşitli keramik eşya, şarap ve zeytinyağıydı. Ege kentlerinin bu ürünleri Mısır ve Roma'da el üstünde tutulurdu. Bölgenin bu özelliği binlerce yıldan beri fazla bir değişikliğe uğramadan sürmektedir. Osmanlı döneminde bölgenin tarım ürünleri ve yeraltı kaynakları genellikle yabancı tüccarlar eliyle İzmir ve Ayvalık'tan yurtdışına satılırdı. Günümüzde bölgenin en önemli ihraç limanı İzmir'dedir. Eskiden yalnızca kuru incir, kuru üzüm, pamuk ve tütün gibi tarım ürünlerinden oluşan ihraç malları sanayi ürünleriyle çeşitlenmiştir. Ülkenin ve bölgedeki merkezlerin gereksinimi olan malların bir bölümü de İzmir Limanı'ndan ithal edilir. Batı Ege'deki verimli ovalarda daha çok pamuk, tütün ekimi, bağcılık, narenciye üretimi ve seracılık yapılır. Türkiye'de en fazla pamuk üretimi burada yapılmakta, dokuma sanayisinde kullanılan en kaliteli pamuk burada üretilmektedir.

Türkiye'deki tütün üretiminin de yaklaşık yarısı Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilir. Yurt içine ve dışına satılan kuru üzüm Gediz Vadisi'nde üretilen çekirdeksiz üzümden elde edilir. Büyük Menderes Vadisi'nin inciri, Edremit Körfezi kıyılarında yoğunlaşan zeytin ve zeytinyağı üretimi bölge ekonomisine büyük katkıda bulunur. Türkiye'deki zeytin ağaçlarının yarısından fazlası bu bölgededir. Üzüm üretiminin % 45'i, incir üretiminin ise beşte dördü bu bölgede gerçekleştirilir. Muğla yöresinde arıcılık yaygındır ve Türkiye'deki bal üretiminde bu il birinci sıradadır. Deniz ürünleri çok çeşitlidir: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde avlanan barbun, tekir, kefal, kolyoz, levrek, mercan, orfoz, orkinos, çipura, papalina gibi balıklar ticari açıdan önem taşır. Önemini yitiren süngercilik yerini kültür balıkçılığına bırakmıştır; havuzlarda alabalık, bazı koylardaki balık çiftliklerinde çipura ve levrek yetiştirilir.
Sanayi etkinlikleri bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde gıda, dokuma, makine ve yedek parça üretimi gibi sektörler bulunmaktadır. Ayvalık bölgedeki zeytinyağı üretiminde önemli bir yer tutar.

Batı Ege Bölgesi'ndeki madenciliğin geçmişi çok eskiye dayanır. İzmir, Aydın ve Muğla'da zımpara taşı, İzmir ve Aydın'da mermer yatakları vardır. Alaşehir, Karaburun ve Ödemiş'te cıva çıkartılır. İzmir Körfezi'ndeki Çamaltı Tuzlası Türkiye'nin başta gelen tuz üretim merkezidir. Ayrıca İzmir'de şifalı madensuyu kaynakları, Aydın ilinde de jeotermal kaynaklar vardır. Aliağa, Kemerköy, Yatağan, Demirköprü'de hidroelektrik santralleri, İzmir yakınlarında Aliağa'da bir petrol rafinesi bulunmaktadır.       

Batı Ege Bölgesi'nin yer şekillerine uygunluğu nedeniyle karayolları ulaşım ağı gelişmiştir. Türkiye'de ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında yapılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarsında batı Ege'de bir İngiliz şirketi tarafından yaptırılan bu demiryolu aracılığıyla yörede yetiştirilen pamuk ve tütün İzmir Limanı'na oradan da Avrupa'ya taşınırdı. Günümüzde halen kullanılmakta olan bu demiryolu hattı yöreyi Anadolu'nun diğer bölgelerine bağlayan demir yollarıyla ilişkilendirilmiştir.

Geçmişte çiftliklerde çalışan Afrika kökenlilerin topladıkları pamukları İzmir Limanı'na ulaştıran demiryolu, karayolları yapımı sonucunda bu yöredeki önemini yitirdi. 1930'lu yılların başında İzmir-Menemen ve Kemalpaşa-Karabel-Torbalı karayollarının yapımında siyah tenli yurttaşlar da işçi olarak çalıştılar. Günümüzde anne ya da baba tarafından Afrika kökenli olan ailelerin dikkate değer bir bölümü Torbalı çevresindeki köylerde yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. Bu ailelerin bir kısmı ortaöğrenim çağındaki çocuklarını, yol masraflarını karşılayamadıkları için okula gönderemediklerini söylemektedir. Günümüzde İzmir ilindeki kent merkezlerinde yoğunlaşan görece ucuz kamu taşımacığının halen Torbalı çevresindeki kırsal alanlarda yaygınlık kazanamamış olmasının, köylerdeki Yörük, Boşnak ya da Afrika kökenli yoksul aile çocuklarının okula gidememesiyle ilgili olduğunu düşünmek yanlış olmaz.

Yararlanılan Kaynaklar

Ansiklopedi Maddeleri
"Ege Bölgesi", AnaBritannica Ansiklopedisi, İstanbul:  Ana Yayıncılık, 2004, c. 8, s.34.
"İzmir," Yurt Ansiklopedisi, İstanbul: Anadolu Yayıncılık, 1982-1983, c. 6, s. 4242-4464.

Web Siteleri
Güney Doğu Anadolu projesi: www.gap.gov.tr
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı: www.tarim.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü: www.kgm.gov.tr
T.C Devlet Demiryolları: www.tcdd.gov.tr
TİGEM: www.tigem.gov.tr

Diğer
Sessiz Bir Geçmişten Sesler projesi sözlü tarih görüşmeleri

Bu başlık altında ARAMA yapmak için tıklayınız.

Proje HakkındaOsmanlı'da KölelikMüzik, Edebiyat, Radyo ve Sinemada KarakterlerSporcular
BibliyografyaGaleri  Arama  Duyuru ve Haberler
Türkçe | İngilizce | Site Haritası | Arama | İletişim