< Anasayfa
 
  Proje Hakkında
   
 

Türkiye'deki Afrika kökenli yurttaşların yaşam deneyimlerinin kaydedilerek görünür kılınmalarını amaçlayan bu proje Tarih Vakfı tarafından yürütüldü. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen proje Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.           

Amaç, yöntem, süreç

Türkiye'deki farklı toplumsal ve kültürel grupların yaşam deneyimlerinin kaydedilmesi klasik tarih yazınında görünür olmayan,  sessiz kalmış alanları gün ışığına çıkarmanın önemli bir yoludur.  Bu da Türkiye toplumunun demokratikleşmesini ve insan haklarına, kültürel farklılık ve çeşitliliği koruyan bir çerçevede saygı kültürünün gelişmesini destekleyecektir.

Projede, Türkiye'de yaşayan farklı toplumsal katmanlardaki Afrika kökenli yurttaşların bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarının tarihsel bir perspektifle araştırılması; bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği anlatıların, söylencelerin, oyunların, ağıtların, yaşam öykülerinin kaydedilmesi ve bunların uluslararası bilimsel etik ve teknik standartlara uygun bir biçimde arşivlenmesi amaçlandı. Sessiz bir geçmişten gelen seslerin kaydedilerek, belgelenmesi ve hem şimdiki hem de gelecekteki genç kuşaklara iletilmesi hedeflendi. Türkiye'deki Afrika kökenlilerin kültürel pratikleri konusundaki farklılık ve benzerlikleri merak eden herkes, özellikle öğrenci, öğretmen ve  araştırmacılar www.afroturk.org sitesi yoluyla bu konuda kapsamlı bilgilere ulaşabilecektir.  

1 Ekim 2007'de başlayan ve 11 ay süren projenin araştırma bölümünde elde edilen veriler iki farklı yoldan toplandı. Öncelikle, ulaşılabilen yazılı, görsel ve sesli kaynaklar gönüllü ve profesyonel çalışanlardan oluşan bir ekiple incelendi, değerlendirildi ve bir veritabanında bir araya getirildi. Kullanıcılar projenin web sitesinde bu veritabanında arama yapabiliyorlar. Diğer araştırma ise Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile profesyonel çalışanlardan oluşan sözlü tarih alan araştırma ekibi tarafından yürütüldü. Kökenleriyle ilgili anlatılarında Osmanlı döneminde Afrika'dan getirilme ya da kaçırılma öyküsü bulunan, farklı sosyoekonomik toplumsal konumlardan 100 kişiyle ses ve görüntü kaydı alınan yaşam öyküsü görüşmeleri yapıldı. Alan araştırması yürütülecek kent ve köyler dernekle birlikte yapılan ön araştırma gezileriyle belirlendi. Görüşmeleri gerçekleştiren  ekip, görüşme ve kayıt teknikleri konusunda uzman eğitimciler tarafından eğitildi.

Görüşme kayıtları ortalama 1,5 saat, en uzun görüşme 4 saat, en kısası ise 20 dakikadır. Görüşme yapılacak kişilerin belirlenmesinde cinsiyet, yaş, meslek, yaşanılan bölge vb özellikler dikkate alınmıştır.

Proje kapsamında, bir web sitesinin yanı sıra yaşam öyküsü görüşme kayıtlarının ses, görüntü ve bant çözümü dosyalarını içeren sözlü tarih arşivi oluşturuldu. Bu arşiv biri İstanbul Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi diğeri ise İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde olmak üzere iki kentte kullanıcıya açılacaktır.

Sözlü Tarih Arşivi

Proje kapsamında 53'ü erkek, 47'si kadın olmak üzere toplam 100 kaynak kişiyle yapılan yaşam öyküsü görüşme kayıtlarının 98'i video, 2'si de yalnız ses kaydıdır. Bunların 62'si kentsel alanlarda, 38'i köylerde gerçekleştirilmiştir.

Sözlü tarih arşivi hem fiziki hem de bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Arşivde yer alan malzemelerin teknik özellikleri şöyledir:

  1. Ses kayıtları (mp3)
  2. Görüntü kayıtları (MDV ve WMV)
  3. Bant çözümü (Word belgesi)
  4. İzin belgeleri (Word belgesi, pdf)
  5. Portre fotoğraflar (JPEG)
  6. Eski siyah beyaz fotoğraflar, belgeler (JPEG)

©Tarih Vakfı
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından yürütülmektedir.  Proje, hiçbir surette AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Yayının içeriklerinin sorumluluğu yalnızca Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'na aittir.

Bu bölümle ilgili görsel ve yazınsal malzemeye ulaşmak için tıklayınız.

PROJE KÜNYESİ

Proje Yürütücüsü
Tarih Vakfı

Proje Destekçisi
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Projede İşbirliği Yapılan Kurum
Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Proje Genel Koordinatörü
Gürel Tüzün

Proje Koordinatörü
Gülay Kayacan

Proje Danışmanı
Esra Danacıoğlu

Görüntü ve Sözlü Tarih Eğitimcileri
Esra Danacıoğlu, Nalan Sakızlı, Tahsin İşbilen, Gülay Kayacan

Proje Asistanları
Mustafa Olpak, Medyan Karaer, Fırat Korkmaz

Sözlü Tarih Ekibi
Ekrem Tunca, Fatma Konaçer, Mehmet Konaçer, Serhat Tonguç, Rabia Gözek, Gökçen Başaran

Fotoğrafçılar
Birol Üzmez, Özlem Sümer, Gülay Kayacan, Mehmet Konaçer, Serhat Tonguç

Deşifreci
Hikmet Gülin Öğretmen

Görsel Editör
Uğraş Salman

Metin Editörü
Gamze Toksoy

Metin Yazarı
Gülay Kayacan

Tanıtım
Marjinal Reklam Tanıtım

Kitapçık ve Afiş Tasarım/Uygulama
Myra Yayıncılık Reklam ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Web Tasarım ve Programlama
MCKARE Yazılım ve Bilişim Hiz. Paz.

Photoshop Çalışması
Aysel Kazıcı

Proje Gönüllüleri
Lena Wanitsch, Cansu Varol, Özlem Sümer, Özge Altın

Proje Yerel Gönüllüleri
Mustafa Olpak, Talat Bilen, Erdoğan Erenci, Rabia Erenci, Eyüp Yaşar Duman, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Bulut, Hatice Sezer, Ömer İletmiş, Canan İletmiş, Zeliha Tunca, Ümmühan Durmaz, Naciye Türkmen, Emir Ayşe Karayavaş, Fatma Zenci, Emine Zenci, Muammer Türkeş, Dürdane Borazan, Mustafa Özener, Memnune Yeler, Dinçer Görç, Emine Konaçer, Müşerref Asarcık, Hüseyin Düşlü, İsmail Ayçiçeği, Nebi Altın, Ayşe Rahat, Tuğba Rahat, Hatice Doğuluer, Serkan Doğuluer, Mustafa Olpak, Şefika Topçu, Beşeri Atabey, Ayşe Pala, Hilmi Tunca, Ertuğrul Şarlak, Fatma Uysal, Mehmet Demirci, Nail Orhan, Selahattin Dönmez, Mustafa Bozyel, Fatma Demir, Emine Sopa, Ali Karakuş, Mehmet Ali Balcı, Turgut Batıbey, Niyazi Erken, Gülay Balcı, Hüseyin Fadıllıoğlu, Hatice Köroğlu, Sadık Erken, Ahmet Urak, Zühre Rüzgarkesen,   Abdullah Rüzgarkesen, Memnune Çevik, İbrahim Aydınlı, Mehmet Boz, Melek Dinç, Türkan Yeşil, Sait Secer, Serpil Korkmaz, Fatma Özdek, Mehmet Aynur, Mehmet Arslan, Mehmet Emin Bilgi, Uğur Özdek, Neşet Menteşoğlu, Mehmet Pank, Muharrem Sertbaş, Recep Şen, Ayşe Sezer, Melahat Sezer, Hatice Yıldız Türkmen, Gülsevim Bozkurt, Afitap Kurt, Rabia Gözek, Mehmet Konaçer, Fatma Konaçer, Hüseyin Toprağın, Arif Mavigök, Zuhal Acarkan, Sabahat Berker, Kemal Sözgelmez, Zeynep Uka, Erden Tagan, Halil Konaçer, Pelin Pank, Hülya Pank, Nimet Çemelek, Hakan Kara, Hüseyin Kara, Müşerref Çelikay, Alp Çimelek, Yalçın Yanık, Yüksel  Özmısırlı, Serhat Tonguç, Emine Büber, Cahit Şenköz, Gurbet Aytekin, Gözde Armit

Yerel Kurumsal Destekleyiciler
Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği,
İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM,
İzmir Goethe Enstitüsü,
Dalaman TİGEM

Projeye katkıda bulunanlara çok teşekkür ederiz.

Proje HakkındaOsmanlı'da KölelikMüzik, Edebiyat, Radyo ve Sinemada KarakterlerSporcular
BibliyografyaGaleri  Arama  Duyuru ve Haberler
Türkçe | İngilizce | Site Haritası | Arama | İletişim